Desmitgades jubilejā ABLV Charitable Foundation rīko starpinstitucionālu simpoziju Cross-training: 10 vingrinājumi ceļā uz muzeju. Simpozija fokusā ir laikmetīgās mākslas muzejs transformācijā. Te tiks izvaicātas mākslas institūciju reaģēšanas stratēģijas attiecībā uz neoliberālisma ienestajām izmaiņām, kā arī uz māksliniekiem arvien ierastāko praksi darboties sociāli paplašinātā mākslas laukā. Ja muzejs ir kultūrvēsturiskās atmiņas instruments, kādi ir tā mehānismi, strādājot augsta erozijas riska apstākļos?
 
On the occasion of its 10th anniversary, the ABLV Charitable Foundation is holding an international symposium Cross-training: 10 Exercises to Shape a Museum. Symposium is an attempt to intersect various art and cultural experiences in the relation to contemporary art museum. At the time when neo-liberal economy has muted the rooted modernist mindsets about what an institution is; in the midst of stereotypes, spectacular failures and trendy marketing strategies, what are the models we may still refer to, when thinking of an art institution or a museum at large?

Priekšlasījumi / Presenters

Diskusiju un darbnīcu vadība / Moderators and Coaches

Organizatori / Organizers

Ceturtdiena / Thursday, 8.09.

9.30–10.00

NOSKAŅOŠANĀS DIENAI: reģistrācija un brokastu galds

GETTING READY: Registration & Coffee

IESILDĪŠANĀS
WARM UP

Iesildīšanās ir "pulsa paaugstinātājs", to panākot ar darbības intensitātes un saišu mobilitātes pakāpenisku pieaugumu. Iesildīšanās rezultātā atbildes reakcijas uz nervu signāliem noris drošos apstākļos un garantē ātru un efektīvu rīcību.

A warm up is a “pulse raiser”, consisting of a gradual increase in intensity of action and joint mobility. It brings you to a condition at which you safely respond to nerve signals for quick and efficient endeavor.

SVARU TRENIŅŠ
WEIGHT TRAINING

Svaru treniņā tiek izmantots gravitācijas spēks, pretstatot to koncentrisku un ekscentrisku kontrakciju rezultātā radītajam motoro vienību spēkam.

Weight training utilizes the force of gravity in order to oppose the force generated by muscle through concentric and eccentric contraction.

12.00–12.30

Jautājumi un atbildes. Moderē Andris Brinkmanis

Q&A. Moderator Andris Brinkmanis

12.30–13.30

ENERĢIJAS BĀRS: Pusdienas

ENERGY BAR: Lunch

INTERVĀLU TRENIŅŠ
INTERVAL TRAINING

Intervālu treniņš ir zemas un augstas intensitātes vingrinājumu kombinācijas komplekss, kas mijas ar atslodzes vai atslābinājuma brīžiem. Dažādojot pielietotā spēka un enerģijas intensitāti, iespējams sasniegt augstākus ilgtspējīgas izturības līmeņus.

Interval training involves a series of low to high intensity exercises interspersed with rest or relief periods. Varying the intensity of vigour permits to achieve longer and more intense levels.

15.00–15.30

ENERĢIJAS ŠOTS: kafijas pauze

ENERGY SHOT: Coffee break

KOMANDU SPORTS
TEAM GAMES

Komandu sportā divi vai vairāk spēlētāji sadarbojas, lai sasniegtu kopīgu mērķi. Ne vienmēr spēlētājiem ir jādarbojas vienam pret otru, lai iegūtu sev vairāk punktus. Piemēram, alpīnismā, sāncensība ir nevis pret otru komandu, bet pašiem ar sevi, kopīgi pārvarot kalnā kāpšanas grūtības ceļā uz virsotni.

Team games involve two or more players working together towards a shared objective. Not always players have to oppose each other in order to score points for their own benefit. For example, in mountaineering, instead of points scored against an opposing team, the relative difficulty of the climb or walk is the measure of the achievement.

Piektdiena / Friday, 9.09.

9.30–10.00

ENERĢIJAS ŠOTS: Kafijas galds

ENERGY SHOT: Coffee table

STIEPŠANĀS
ESSENTIAL STRETCHING

Stiepšanās ir vingrinājumu veids, kas uzlabo elastību, palielina kustību amplitūdu un sarūpē komfortablu pašsajūtu turpmākajām darbībām. Tomēr dažas no stiepšanās tehnikām var būt neefektīvas vai pat traumatiskas, radot asas sāpes, hipermobilitāti, nestabilitāti vai neatgriezenisku bojājumu. Tāpēc dažādās teorijas par stiepšanās vingrinājumu efektivitāti joprojām ir tēma nopietniem pētījumiem.

Essential Stretching is a form exercise in order to improve elasticity, widen the range of motion and achieve comfortable conditions for action. Some techniques of stretching may be ineffective or detrimental, even to the point of causing tears, hypermobility, instability, or permanent damage. The theories about the effect of various stretching exercises are therefore subject to heavy inquiry.

12.00–12.15

ENERĢIJAS ŠOTS: Kafijas pauze

ENERGY SHOT: Coffee break

VEIKLĪBAS VINGRINĀJUMI
AGILITY EXERCISES

Veiklības vingrinājumi, kas uzlabo spēju efektīvi mainīt ķermeņa pozīcijas, tiek veikti, lai apvienotu savstarpēji atšķirīgas kustību prasmes, un izmanto kombinētu pieeju attiecībā uz līdzsvara, koordinācijas, veiklības, refleksu, spēka un izturības treniņiem.

Agility exercises improve the ability to change the body's position efficiently and require the integration of isolated movement skills using a combination of balance, coordination, speed, reflexes, strength, and endurance.

13.45–14.15

Jautājumi un atbildes runātajiem. Moderē Kaspars Vanags

Q&A. Moderated by Kaspars Vanags

14.15–15.15

ENERĢIJAS BĀRS: Pusdienas

ENERGY BAR: Lunch

FRISBIJA FRĪSTAILS
FREESTYLE FRISBEE

Lidojošā šķīvīša jeb frisbija frīstails vienlaikus ir gan sporta veids, gan performatīva māksla – radoša, akrobātiska un ar atlētiskām kustībām.

Flying disc freestyle is a sport and performing art characterized by creative, acrobatic, and athletic maneuvers.

STRATĒĢISKĀS SPĒLES
STRATEGY GAMES

Stratēģijas vai stratēģiskās spēles ir mijiedarbības modelis, kurā katrs spēlētājs izvēlas savu pieeju, nebūdams informēts par citu spēlētāju plānoto rīcību. Spēles iznākumu galvenokārt ietekmē tās dalībnieku lēmumu pieņemšanas prasmes.

A strategy or strategic game is a model of interaction in which each player chooses an action not having been informed of the other players’ actions. The players' decision-making skills have a high significance in determining the outcome.

Vieta / Venue

Kaņepes Kultūras centrs / Kaņepes Culture Centre
Skolas 15
Atvērt karti / Open map

Kontakti / Contacts:
(+371) 6728 1383
info@ablv.org

Patrenē pirkstus / Train your fingers